POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Městská policie [ Policie ]

MĚSTSKÁ POLICIE
Městskou policii Šumperk zřídilo zastupitelstvo města Šumperk obecně závaznou vyhláškou. Řídí ji starosta města.

Městská policie Šumperk zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.
Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazeného k městské policii (strážník) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Úkoly Městské policie:
- dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
- přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku
- dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití
- odhalovat přestupky
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky
- upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činit opatření k jejich odstranění
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města
- ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.

Strážník Městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn:
- požadovat vysvětlení od osob
- požadovat prokázání totožnosti
- předvést osobu
- odebrat zbraň
- zakázat vstup na určená místa
- otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
- odejmout věc
- použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
- zastavovat vozidla
- vstupovat do živnostenských provozoven
- používat donucovacích prostředků
- používat psa
- používat služební zbraň

KONTAKTNÍ ADRESA:

MĚSTSKÁ POLICIE
Jesenická 31
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 156
(+420) 583 213 000
MĚSTSKÁ POLICIE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Policie
AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 09.09.2004 v 11:43 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa