POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Městský úřad Šumperk zvyšuje kvalitu služeb

Kvalita poskytovaných služeb je v dnešní době velmi diskutovaným pojmem. Na kvalitu služeb poskytovaných občanům je kladen ze strany Městského úřadu Šumperk velký důraz, proto se MěÚ Šumperk průběžně zapojuje do programů, jejichž cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb.
V roce 2003 se MěÚ Šumperk zapojil do Benchmarkingové iniciativy, jejímž smyslem je zjistit, jak organizace pracuje z hlediska vstupů, tj. zaměstnanců, financí a dalších zdrojů, a jaká je úroveň služeb, které zajišťuje. Vše se porovnává s dalšími úřady zapojenými do výše uvedené iniciativy, vytyčí se rozdíly, které pak lze využít k vymezení zlepšitelných oblastí. Proces benchmarkingu se dá využít i jinými způsoby - lze si vytvořit konkrétní představu o dobrých praktických postupech v jiných organizacích, o službách, které by úřad mohl zajišťovat navíc včetně způsobu zajištění.
Benchmarking je využíván úřadem k porovnání výkonů s ostatními úřady a k měření výkonnosti.
Městský úřad je jedním ze spoluautorů publikace "Dobré praxe z benchmarkingu", která byla zpracována v rámci projektu Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech. V této publikaci úřady prezentují vlastní dobré praxe a odzkoušené metody.
V roce 2006 se MěÚ zapojil do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci opatření Operačního programu rozvoje lidských zdrojů pod názvem Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských úřadů v Olomouckém kraji a do projektu Olomouckého kraje Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji. "Záměrem je za využití evropského modelu nesoucího název CAF nalézt oblasti, v nichž je žádoucí učinit takové změny, které by mohly zlepšit kvalitu prováděných činností úřadu jak ve vztahu k veřejnosti, tak i v rámci zdokonalování vnitřního chodu organizace ve vztahu ke všem subjektům, s nimiž náš úřad přichází v rámci své činnosti do kontaktu," upřesňuje projekt Ing. Marie Dvořáčková, vedoucí kanceláře tajemníka, která má projekty zlepšování kvality "pod křídly". "Městský úřad prověřuje kvalitu úrovně kontaktu s klientem i jinými známými metodami, např. Mystery klient, což je systém tajných návštěv na jednotlivých odborech, na základě kterých jsou hodnoceny komunikační a profesní dovednosti úředníka," doplňuje Ing. Dvořáčková.
V rámci práce na těchto projektech byla vytvořena sebehodnotící zpráva obsahující hodnocení jednotlivých činností, procesů - jejich silné a slabé stránky. Zároveň byl vytvořen i plán zlepšování práce, který je průběžně vyhodnocován a plněn. Na základě tohoto plánu byla např. zpracována metodika průzkumu spokojenosti občanů v návaznosti na činnosti úřadu, provedl se dotazníkový průzkum a jeho vyhodnocení.
Rada České republiky pro jakost ve spolupráci se Sdružením pro Cenu České republiky za jakost (realizátor programu) vyhlásila udílení Národní ceny České republiky za jakost. MěÚ Šumperk přihlásil sebehodnotící zprávu podle modelu CAF a získal ocenění v Programu Národní ceny ČR za jakost - veřejný sektor (veřejná správa) za zapojení organizace. U příležitosti předávání Národní ceny ČR za jakost 2007 se dne 12. listopadu 2007 konal ve Španělském sále Pražského hradu Slavnostní večer. Slavnostního předání se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Luboš Vaněk, předseda Rady ČR pro jakost JUDr. Ing. Robert Szurman a vedoucí představitelé ministerstev, orgánů a organizací veřejné správy, podnikatelských svazů a sdružení a další významné osobnosti.
Městský úřad Šumperk získal společně s Městským úřadem Jablunkov a Českým statistickým úřadem Ocenění za zapojení organizace. Ocenění převzal Ing. Petr Suchomel, 2. místostarosta, společně s Ing. Marií Dvořáčkovou, vedoucí kanceláře tajemníka.

Ing. Andrea Jahnová (tisková mluvčí)
Ing. Marie Dvořáčková (vedoucí kanceláře tajemníka)

Ocenění
Ocenění
DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Šumperk
Zveřejněno 15.11.2007 v 15:01 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa