POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (29. října - 4. listopadu 2007)

29. října - 4. listopadu 2007
Týden na přelomu října a listopadu je nevyhnutelně poznamenán "dušičkovou" náladou. V Evropské unii tím spíše, že v Belgii, Francii i Lucembursku je svátek Všech svatých (1. listopadu) dnem volna. Událostí je tedy logicky méně, Evropská komise měla kratší týden, nesešel se ani Evropský parlament, neboť poslanci se rozjeli do svých obvodů.
Ačkoli s krátícími se dny a sychravým počasím je obtížné bránit se listopadové melancholii, zprávy, které přinesl uplynulý týden jsou vesměs povzbudivé. I pro ty, kdo se zrovna nechystají do Kanady, je asi příjemné slyšet, že se Česká republika zbavila jednostranné vízové povinnosti. V Portugalsku byly vyhlášeny nejzajímavější evropské venkovské turistické destinace - tedy místa, která jsou stojí za návštěvu, protože si je zaručeně nespletete s jinými. Díky evropskému výzkumu se možná můžeme těšit na pestřeji rozkvetlé louky a po ustavení ICAP to vypadá, že se dočkáme celosvětového obchodu s emisními povolenkami, totiž systému, který přes četné pochybnosti přináší první pozitivní ovoce pro evropské ovzduší, nová iniciativa by však mohla znamenat skutečně globální pokus o řešení klimatických změn.
EVROPSKÁ KOMISE

Vyjádření Franca Frattiniho ke zrušení vízové povinnosti při cestách do Kanady

31. října 2007 - Franco Frattini, místopředseda Evropské komise a komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost, u příležitosti zrušení vízové povinnosti při cestách do Kanady pro občany České republiky a Lotyšska ze dne 31. října 2007 vydal následující prohlášení:

"Tuto zprávu velmi vítám. Je dalším krokem na cestě k dosažení bezvízového styku s Kanadou pro všechny občany Evropské unie. Těším se na pokračování úzké spolupráce s kanadskými úřady, jejímž cílem je odstranění vízové povinnosti pro zbývající členské státy v souladu se zásadou reciprocity - jedním ze základních principů evropské vízové politiky."

Předseda Barroso jednal se svou poradní skupinou pro energetiku a klimatické změny

29. října 2007 - Předseda Evropské komise José Manuel Barroso jednal s poradní skupinou pro energetiku a klimatické změny o současných problémech v oblasti klimatických změn a ministerské konferenci OSN, která proběhne 3. prosince na Bali.

V březnu 2007 vyzval předseda Evropské komise José Barroso přední světově uznávané odborníky z různých zemí a vědních oborů, aby vytvořili poradní skupinu pro energetiku a klimatické změny, která mu bude poskytovat nezávislá expertní stanoviska k této problematice. Skupina prozatím jednala dvakrát, a to v březnu v Bruselu a v červnu v Berlíně.

Deset nejlepších evropských venkovských destinací

Brusel 29. října 2007 - Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen udělil na Výročním evropském turistickém fóru v Portugalsku 26. října ceny pro "Vynikající evropské destinace" (European Destinations of Excellence, EDEN) deseti nejlepším novým venkovským destinacím. Cena EDEN má dvojí cíl: upozornit na hodnoty, různorodost a společné vlastnosti evropských turistických destinací a podpořit destinace, jejichž komerční úspěch jde ruku v ruce se sociální, kulturní a environmentální udržitelností. Dodává také uznání evropské turistické různorodosti a kvalitě a zároveň propaguje Evropu jako přední světovou turistickou destinaci.

V letošním roce se cen EDEN zúčastnilo deset evropských zemí, vítěze vybíraly jejich národní poroty. V příštím roce se má připojit dalších sedm států (Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Španělsko a Rumunsko) a také Turecko.

V roce 2007 získaly cenu tyto destinace: Pielachtal (Rakousko) - údolí, z nějž pochází Dirndl, Durbuy (Belgie) - nejmenší město na světě, Sveti Martin na Muri (Chorvatsko) - chráněná historická památka, Troodos (Kypr) - osvěžující výjimka mezi kosmopolitními přímořskými letovisky, Florina (Řecko) - příklad symbiózy turismu a venkovského života, Örség (Maďarsko) - charakteristická krajina fungující v souladu s přírodou, Clonakilty (Irsko) - region známý svou přirozenou krásou, Specchia (Itálie) - místo, kde se setkávají tradice s inovacemi, Kuldiga (Lotyšsko) - lotyšské Benátky, Nadur (Malta) - ojedinělé scenérie.

Posílená biodiverzita vede k vyšším výnosům

Brusel 31. října 2007 - Budou-li zemědělci napříč Evropou podporovat pestřejší druhovou skladbu pastvin, měli by dosahovat lepších výnosů a menšího zaplevelení.
Nový evropský výzkum potvrdil, že tato základní ekologická zásada platí i pro kulturní pastviny. Věda zabývající se biodiverzitou tvrdí, že ztratí-li se z ekosystému určitý druh, snižuje se jeho produktivita. Jednoduchá společenství sestávající pouze z jednoho či dvou druhů se produkují méně biologického materiálu než kombinace druhů.


EU se chystá podpořit "spravedlivou globalizaci" na fóru Mezinárodní organizace práce
Brusel 31. října 2007 - EU zvyšuje své úsilí na podporu "spravedlivé globalizace" a chce dosáhnout toho, aby se mezinárodní společenství více zabývalo dopady globalizace na pracovní život lidí. Komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla dnes v Lisabonu potvrdí závazek EU podporovat "slušnou práci" - což znamená větší počet i kvalitu pracovních míst, sociální ochranu, rovné příležitosti a sociální dialog - na fóru Mezinárodní organizace práce (MOP) věnovaném slušné práci v zájmu spravedlivé globalizace. Komise proto mobilizuje své obchodní, rozvojové a vnější politiky a hodlá vyzvat členské státy EU, aby ratifikovaly řadu pravidel dohodnutých na mezinárodní úrovni s cílem zlepšit kvalitu práce po celém světě.

RADA

Národy, státy a regiony oznamují partnerství při vytváření trhu s emisemi

Lisabon 29. října 2007 - Některé členské země EU, Spojené státy, Kanada, Nový Zéland a Norsko oznámily 29. října v Lisabonu založení Mezinárodního akčního partnerství pro emise (ICAP), které by mělo bojovat proti globálnímu oteplování. Cílem ICAP je vytvořit mezinárodní fórum, v jehož rámci mohou vlády a veřejné instituce, které přijaly závazné stropy vypouštěných emisí a systémy obchodování, vyměňovat si zkušenosti s fungováním obchodovacích schémat. Zamýšlená spolupráce by měla zajistit, že jednotlivé programy budou více kompatibilní a stanou se tak základem globálního trhu s emisemi. takový trh posílí poptávku po výrobcích a službách s nízkou zátěží z hlediska produkce emisí, podpoří inovace a umožní efektivní úspory.

Průlomovou dohodu v Lisabonu podepsaly členové Západní klimatické iniciativy ze Spojených států a Kanady, členové Regionální iniciativy proti skleníkovým plynům ze severovýchodu Spojených států, stejně jako její evropští členové včetně Spojeného království, Německa, Portugalska, Francie, Nizozemska a Evropská komise. Se svými programy obchodování s emisemi se připojily i Nový Zéland a Norsko.

V rámci jednání byla přijata Deklarace, která vyzývá ke koordinované akci na stabilizaci klimatu redukcí emisí skleníkových plynů.

NOVINKY

Auta jsou stále chytřejší - a co vy?

Každý rok zahyne na silnicích v Evropě přes 40 000 lidí a dojde k více než 1,3 milionu nehod. Technologie může tuto situaci zlepšit. Kdyby byla auta vybavena technologií "e-Call", mohla by v případě nehody automaticky zavolat záchrannou službu. Tím by se ročně zachránilo až 2 500 životů. A kdyby měla elektronické řízení stability proti smyku, mohl by se počet smrtelných nehod snížit až o 15 %. V rámci iniciativy "inteligentní automobil" spolupracuje Komise s výrobci a výzkumníky a podporuje vývoj technologií pro inteligentní auta.

Změna klimatu a rozvoj - dvě strany téže mince

Od 7. do 9. listopadu se budou v Lisabonu konat Evropské dny rozvoje věnované souvislostem mezi problematikou klimatu a rozvoje. V rámci akce se uskuteční výstavy a diskuze, na nichž se setkají zástupci Evropské unie, OSN, afrických, karibských a tichomořských zemí a nevládních organizací, aby společně hledali řešení těchto palčivých problémů. Evropská komise v září navrhla vytvoření globální aliance pro boj proti změně klimatu mezi Evropskou unií a rozvojovými zeměmi. Tato aliance by měla umožnit nejchudším zemím lépe se připravit na přírodní pohromy způsobené změnou klimatu. Evropské dny rozvoje budou první příležitostí k diskuzi o této alianci s hlavními partnerskými zeměmi.
Zveřejněno 15.11.2007 v 10:51 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa