POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (5. - 11. listopadu 2007)

EXPOLINGUA Praha 2007

Ve dnech 9. a 10. listopadu proběhl v pražském Národním domě na Vinohradech 17. Mezinárodní veletrh jazyků, vzdělávání a kultury EXPOLINGUA Praha 2007. Motto veletrhu "S jazyky snadněji do světa" připomnělo, jak je v osobním i pracovním životě důležitá znalost cizích jazyků. 101 vystavovatelů z 18 zemí světa zvalo návštěvníky do různých koutů světa a nabízelo rozmanité formy studia cizích jazyků. Hlavním jazykem veletrhu byla němčina. V centrální expozici ji společně prezentovali zástupci organizací z německy mluvících zemí a přijeli také reprezentanti pěti německých vysokých škol. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost získat přímé informace o studijních možnostech i praktických stránkách pobytu v Německu. Veletrh EXPOLINGUA Praha 2007 podpořilo Zastoupení Evropské komise v ČR.
EVROPSKÁ KOMISE

Podzimní hospodářská prognóza pro léta 2007 až 2009: mírný pokles růstu

9. listopadu 2007 - Podle podzimní hospodářské prognózy Komise by se hospodářský růst v EU měl zpomalit z 2,9 % v roce 2007 na 2,4 % v letech 2008 a 2009 (v eurozóně z 2,6 % na 2,2 % v roce 2008 a 2,1 % v roce 2009). Důvodem je dopad turbulence na finančních trzích. Díky příznivému globálnímu prostředí a pevným základům se však pokles v roce 2008 v obou oblastech omezí na 0,3 procentní body ve srovnání s jarní předpovědí. Zejména soukromá spotřeba, která se na počátku tohoto roku stala hlavním motorem růstu, by měla růst zdravým tempem a měla by být podporována relativně udržitelným růstem zaměstnanosti. Předpokládá se, že k 3,5 milionům pracovních míst vytvořených v roce 2006 přibude v EU jako celku v letech 2007-2009 osm milionů nových pracovních míst. To přispěje ke snížení nezaměstnanosti v EU v roce 2009 na 6,6 %. Částečně i díky tomuto zdravému hospodářskému vývoji se předpokládá, že rozpočtový schodek za rok 2007 klesne v EU i v eurozóně po mnoha letech na svoji nejnižší úroveň a dosáhne v průměru 1,1 % HDP v EU a 0,8 % v eurozóně. Dále by se v tomto roce měl snížit, i když jen v malé míře, strukturální schodek, poté se však očekává zastavení rozpočtové konsolidace. Vzhledem k vyšším cenám komodit by se v nadcházejících čtvrtletích mohla zvýšit inflace, avšak v polovině roku 2008 by mělo v eurozóně dojít k jejímu opětovnému poklesu na přibližně 2 %.

Fórum Evropa pro občany 2007 pořádá udělování cen Zlaté hvězdy 2007 za aktivní evropské občanství

8. listopadu 2007 - Zlaté hvězdy jsou udělovány nejlepším příkladům projektů, které podporují aktivní občanskou účast v záležitostech EU. Vítězné projekty pocházejí z Belgie, České republiky, Francie, Německa, Řecka, Polska, Slovenska, Švédska a Spojeného království. Deseti nejlepším projektům předal ceny komisař Ján Figel' na slavnostním aktu v rámci Fóra Evropa pro občany 2007. Vítězné projekty se vyznačují silným mezikulturním nábojem a dokládají, že dialog mezi kulturami tvoří základní součást aktivního evropského občanství.

Experti EuroTeamu: Nebuďme poslední zemí, která zavede euro

7. listopadu - Na tiskové konferenci pořádané v prostorách Zastoupení Evropské komise v ČR se představili členové českého EuroTeamu, nezávislé platformy sdružující ekonomické experty, kteří podporují otevřenou diskusi o českém vstupu do eurozóny. "Přijetí eura je pro Českou republiku jednoznačně pozitivní záležitostí", uvedl na počátku diskuse Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. Zástupci EuroTeamu se shodli zejména na tom, že zavedení eura v horizontu 4-5 let je nejen reálné, ale i potřebné.

Změna klimatu na Evropských dnech rozvojové pomoci

7. listopadu 2007 - Ve dnech 7. až 9. listopadu proběhl v Lisabonu druhý ročník Evropských dnů rozvojové pomoci. Hlavním bodem programu byl vliv klimatických změn na rozvojové země. Na třídenní zasedání v portugalském hlavním městě přijelo zhruba tisíc účastníků. Letošní fórum se zaměřilo především na problematiku změn klimatu a na otázku, jak reagovat na potřeby zemí, které již byly důsledky klimatických změn zasaženy. K častým tématům vystoupení patřil také vztah mezi změnami klimatu, chudobou a migrací.

Boj proti terorismu: posílení schopnosti Evropy chránit občany před jeho hrozbami

6. listopadu 2007 - Komise přijala nový balíček návrhů zaměřených na posílení EU v boji proti terorismu. Podle těchto návrhů by měl být trestný nábor i výcvik teroristů a veřejné výzvy ke spáchání teroristických činů. Další návrhy chtějí zabránit zneužití výbušnin teroristy a upravují nakládání s údaji o cestujících v letecké dopravě. Součástí balíčku je rovněž zpráva o provádění rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu, které je klíčovým právním nástrojem boje EU proti terorismu.

510 milionů eur na restrukturalizaci a přeměnu vinic

6. listopadu 2007 - Komise schválila předběžný rozpočet ve výši 510 milionů eur, který mají členské státy s produkcí vína využít na restrukturalizaci a přeměnu vinic v hospodářském roce 2007/2008. Cílem tohoto režimu je přizpůsobit produkci poptávce na trhu. Mezi opatření, která režim zahrnuje, patří přeměna odrůdové skladby, změna osázení vinic a zdokonalení technik obhospodařování vinic. Režim se však nevztahuje na běžnou obnovu starých, vysloužilých vinic.

Provádění obnovené shody o rozšíření
6. listopadu 2007 - Komise přijala svůj roční strategický dokument o politice rozšiřování EU. Vysvětlila v něm, jak v praxi funguje obnovená shoda o rozšíření, kterou vymezili vedoucí představitelé EU na svém zasedání v prosinci 2006. Pečlivě řízený proces rozšiřování pokračoval i v roce 2007. Komise vyhodnotila pokrok jednotlivých kandidátských zemí i dalších zemí, které by případně mohly přistoupit k EU. Dospěla k názoru, že v oblasti západního Balkánu došlo ke stálému, avšak nerovnoměrnému pokroku, a že dosud nebyly vyřešeny některé zásadní problémy. Proces přistoupení Turecka pokračuje, je však třeba obnovit tempo reforem.

Partnerství EU má pomoci 12 milionům pracovníků v automobilovém průmyslu přizpůsobovat se změnám a zvýšit konkurenceschopnost

5. listopadu 2007 - Evropská komise a hlavní průmyslové a zaměstnanecké organizace v automobilovém sektoru dnes formálně oznámily nové partnerství, které pomůže lépe předvídat a zvládat změny v automobilovém průmyslu v EU. Tato iniciativa, která navazuje na fórum na vysoké úrovni, jež se týkalo restrukturalizace a proběhlo minulý měsíc v Bruselu, přivádí ke spolupráci Komisi, Asociaci evropských výrobců automobilů (ACEA), Evropskou asociaci dodavatelů automobilových součástí (CLEPA) a Evropskou federaci kovodělníků (EMF). Bude sledovat vývoj v odvětví a partnerské subjekty si budou vyměňovat znalosti o zvládání restrukturalizace sociálně odpovědným způsobem.

Předsednictví

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k vyhlášení výjimečného stavu v Pákistánu
6. listopadu 2007 - EU je hluboce znepokojena skutečností, že prezident Mušaraf vyhlásil dne 3. listopadu výjimečný stav a pozastavil platnost pákistánské ústavy a uplatňování základních svobod. EU důrazně opakuje, že je důležité, aby se v plánovaném termínu konaly svobodné a spravedlivé volby, aby byla obnovena civilní vláda a v plném rozsahu opět dodržována lidská práva, včetně nezávislosti soudů a svobody sdělovacích prostředků. EU je obzvláště znepokojena zprávami o zatčení řady vedoucích představitelů politických stran, právníků, novinářů, ochránců lidských práv a zástupců občanské společnosti.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Extrémní pravicová frakce v Evropském parlamentu končí

8. listopadu 2007 - Odchodem pěti rumunských europoslanců zaniká frakce Nezávislost, tradice, suverenita (ITS, Independence, Tradition, Sovereignty), což vyplynulo z interního elektronického sdělení v rámci Evropského parlamentu. Požadavky EP totiž stanovují pro existenci frakce minimální počet 20 europoslanců. Odchodem pěti Rumunů by počet členů frakce klesl na 18. Důvodem jejich odchodu bylo prohlášení jejich frakční kolegyně, italské europoslankyně Alessandry Mussoliniové o tom, že Rumuni jsou známí častým porušováním zákonů a že rumunský velvyslanec v Římě by měl být vyhoštěn.

Program plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 12. - 15. listopadu 2007

8. listopadu 2007 - K hlavním bodům programu prvního listopadového plenární zasedání ve Štrasburku bude patřit: projev francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho o prioritách francouzského předsednictví, směrnice o ochraně půdy, začlenění letecké přepravy do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, rozhodnutí Rady o uplatňování schengenského acqui v členských státech, usnesení o vrcholné schůzce EU - Rusko z 26. října, nařízení o financování kampaní evropských politických stran před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009, zpráva Výboru pro zahraniční věci o posílení evropské politiky sousedství a pracovní a legislativní program přijatý Evropskou komisí 23. října 2007.
Zveřejněno 15.11.2007 v 11:15 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa