POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě 24. - 30. září 2007

Víte, jak lépe využít finančních prostředků EU v regionech?
Ačkoli čerpání prostředků z fondů Evropské unie se teprve rozbíhá, a to často se značnými obtížemi, představitelé Evropské komise a jejich partneři už sbírají podněty, jak lépe nastavit mechanismy finanční podpory v dalším programovacím období, tedy po roce 2013. Optimálním využitím unijních fondů pro evropské regiony se zabývalo Čtvrté evropské fórum o soudržnosti, které se sešlo ve dnech 27. a 28. září v Bruselu. Na webových stránkách fóra si můžete nejen přečíst příspěvky jednotlivých vystupujících, ale také se zapojit do veřejné konzultace, jejíž organizátoři pro vás připravili 13 otázek, které by měly přinést odpověď, co dává současná politika soudržnosti evropským regionům a kam by se měla zaměřit v následujícím období. Odpovídat můžete až do konce ledna příštího roku, odpovědi shrne zpráva vydaná v průběhu jara.
RADA

Reforma v odvětví cukru: Rada podporuje zdokonalený režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu
Brusel 26. září 2007 - Ministři zemědělství Evropské unie podpořili změny režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu, které mají tento režim zefektivnit, a snížit tak produkci cukru v Evropské unii na udržitelnou úroveň. Režim restrukturalizace byl hlavním prvkem reformy společné organizace trhů v odvětví cukru z roku 2006. V jejím rámci jsou producenti, kteří by při nové, nižší ceně nebyli konkurenceschopní, finančně motivováni k odchodu z odvětví. Během prvních dvou let trvání režimu se však producenti vzdali mnohem menšího objemu kvót, než se očekávalo, a proto bylo nezbytné režim změnit, aby se stal atraktivnějším. Hlavní změny, s nimiž Rada souhlasila, se týkají výše podpory pro pěstitele a smluvní poskytovatele strojů, která by měla být stanovena na úrovni 10 procent.

Trh s mlékem a mléčnými výrobky: Rada podporuje zlepšení režimu nabídky mléka a mléčných výrobků ve školách a další zjednodušení
Brusel 26. září 2007 - Ministři zemědělství Evropské unie schválili soubor opatření ke zlepšení řízení odvětví mléka a mléčných výrobků, včetně výrazného zlepšení režimu nabídky mléka a mléčných výrobků ve školách. To umožní stanovit jednotnou míru podpory pro všechny kategorie mléka dodávaného do škol. Předchozí režim poskytoval vyšší míru podpory na mléko s vyšším obsahem tuku. V době, kdy se obezita stává závažným veřejným zdravotním problémem a kdy je třeba omezit spotřebu tuku v mléčných výrobcích, a to zejména mezi školáky, to už není vhodné.

EVROPSKÁ KOMISE

Dva noví evropští koordinátoři pro transevropské dopravní sítě
Brusel 27. září 2007 - Na návrh místopředsedy Barrota jmenovala Komise dva nové evropské koordinátory v oblasti transevropských dopravních sítí: paní Karlu Peijsovou pro vodní cesty a pana Luise Valenteho de Oliveira pro "mořské dálnice". Koordinátoři usnadní dialog mezi zainteresovanými státy s cílem lépe synchronizovat práce a plány financování. "Tyto projekty jsou zásadní pro rozvoj udržitelné dopravní politiky, musí se ovšem zároveň vypořádat s problematikou realizace. Volba těchto dvou osobností uznávaných ve světě dopravy je zárukou úspěchu", prohlásil Jacques Barrot.

Komise otevírá rubriku Vyjádřete svůj názor a zahajuje internetovou konzultaci o mnohojazyčnosti

Brusel 26. září 2007 - Konzultační proces o mnohojazyčnosti vstoupil do nové fáze: fáze konzultace se zainteresovanými subjekty a s širokou veřejností. Byla zahájena internetová konzultace a na internetové stránce komisaře Leonarda Orbana je rovněž k dispozici rubrika "Vyjádřete svůj názor". Konzultace dosud zahrnovala dialog s vládami a orgány členských států, s odborníky na mnohojazyčnost, s intelektuály a s podniky.

Komisař Orban: "Více mladých Evropanů se učí cizí jazyky, a to mnohem dříve než jejich rodiče"

Brusel 26. září 2007 - Evropská komise přijala dne 25. září zprávu o provádění akčního plánu "Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti: 2004-2006”. Ze zprávy vyplývá, že téměř všechny členské státy zlepšily svou výuku jazyků, zejména pro mladší věkové skupiny. Výuka dvou cizích jazyků je na středoškolské úrovni je poskytována stále většímu počtu studentů, avšak tento trend neplatí pro všechny členské státy. Zpráva dále zmiňuje některé slabiny v poskytování výuky jazyků dospělým.

Městská mobilita: společně v úsilí o zlepšení životního prostředí ve městech

Brusel 25. září 2007 - Na cestě k nové kultuře v městské mobilitě je název zelené knihy, kterou přijala Komise s cílem zahájit diskusi o klíčových otázkách městské mobility: volnosti pohybu a lepším životním prostředí ve městech, lepší městské mobilitě a městské dopravě dostupnější, spolehlivější a bezpečnější pro všechny evropské občany. V této zelené knize chce Komise ve spolupráci se všemi stranami zjistit, jaké překážky brání úspěšné městské mobilitě a jak je odstranit.

Jazyky otevírají dveře - Oslava Evropského dne jazyků
Brusel 25. září 2007 - Ve středu 26. září oslavuje Evropa svoji jazykovou rozmanitost. Evropský den jazyků, původně společná iniciativa Evropské komise a Rady Evropy následující po Evropském roce jazyků v roce 2001, se pořádá každoročně 26. září na oslavu jazykové a kulturní rozmanitosti. Cílem Evropského dne jazyků je upozornit veřejnost na důležitost učení se jazykům, zvýšit povědomí o jazycích a podporovat jejich celoživotní studium. Tento rok se Evropská komise rozhodla podpořit mnohojazyčnost zorganizováním řady akcí na oslavu Evropského dne jazyků v budovách Berlaymont a Charlemagne. V členských státech se pořádají nejrůznější akce prostřednictvím místních pracovišť Evropské komise pro mnohojazyčnost.

Evropské dny pracovních příležitostí jsou místem setkání tisíců zaměstnavatelů a uchazečů o práci
Brusel 24. září 2007 - Dnes byly zahájeny Evropské dny pracovních příležitostí 2007, iniciativa, která probíhá v celé EU do 29. září a nabízí prostor pro setkání žadatelů o práci a náborových pracovníků v rámci více než 500 akcí ve více než 230 městech po celé Evropě. Dny pracovních příležitostí mají za cíl zvýšit povědomí o možnostech pracovní mobility po celé Evropě a dát zaměstnavatelům i uchazečům o práci možnost přímého náboru do zaměstnání. Akce navazuje na loňský úspěšný Evropský veletrh pracovních příležitostí, který přilákal 150 000 návštěvníků.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 24. - 27. září 2007
Ve dnech 24. až 27. září proběhlo letošní třinácté plenární zasedání Evropského parlamentu. Na pořadu jednání bylo tentokrát zejména téma imigrace, o kterém poslanci diskutovali se zástupci Rady a Komise. Poté přijali dvě zprávy z vlastního podnětu týkající se plánu pro legální migraci a priorit boje proti ilegálnímu přistěhovalectví. EP otevřel možnost zřízení evropského pracovního povolení pro vysoce kvalifikované přistěhovalce ze třetích zemí (tzv. modré karty). Poslanci se současně domnívají, že problém ilegálního přistěhovalectví může být řešen pouze v souvislosti s rozvojem politik pro legální imigraci.

ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

Jungmannova 24, 110 00 Praha 1; Poštovní adresa : P.O.Box 811, 111 21 Praha 1

Tel.: (+420) 224 312 835 Fax: (+420) 224 312 850, 224 320 810 E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu
Zveřejněno 04.10.2007 v 14:09 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa