POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Návrat na hlavní stranuFulltext
 

Týden v Evropě (22. - 28. října 2007)

Evropa otevírá svůj pracovní trh kvalifikovaným pracovníkům

V následujících letech se může stát, že se Evropa bude potýkat s vážným nedostatkem pracovních sil. Pro posílení hospodářského růstu stárnoucí Unie je nutno zajistit, aby byla Evropa atraktivním cílem pro vysoce kvalifikované pracovníky, kteří nyní příliš často dávají přednost práci ve Spojených státech, Kanadě nebo Austrálii. Z tohoto důvodu Komise navrhuje zavést tzv. modrou kartu, tedy povolení k práci a pobytu, jež by zároveň zaručovalo řadu sociálně-ekonomických práv, zejména pokud jde o sloučení rodiny. Členským státům by zůstala možnost stanovit si počet zahraničních pracovníků, které si přejí přivítat na svém území.
EVROPSKÁ KOMISE


Agenda Evropské komise od 29. října do 11. listopadu 2007

Energetická konference * Komise zveřejní zprávu o konkurenceschopnosti * Evropské partnerství v automobilovém průmyslu * Prohlubování regionální spolupráce ve Středomoří s cílem podporovat mír, pokrok a mezikulturní dialog * Plenární zasedání kimberleyského procesu * Režimy podpory v odvětví balvny * Rozšíření - současnost a budoucnost * Strategie EU pro boj proti terorismu a akční plán * Evropské dny rozvojové pomoci v Lisabonu * Podpora zdravého stravování pro děti * Ocenění 10 projektů o občanství * Podzimní hospodářská prognóza 2007

Komise odloží a pozmění směrnici o elektromagnetických polích, aby nepoškodila magnetickou rezonanci

26. října 2007 - Evropská komise navrhla čtyřletý odklad (do 30. dubna 2012) termínu zavedení právních předpisů týkajících se vystavení pracovníků působení elektromagnetických polí, protože tyto předpisy by mohly ovlivnit používání takových technologií, jako je magnetická rezonance (MRI). Tím bude získán dostatek času na přípravu zásadní změny příslušné směrnice s ohledem na nové vědecké poznatky o možných důsledcích zavedení mezních hodnot na využívání magnetické rezonance.

Dobré zdraví v každém věku

25. října 2007 - Zdraví obyvatelstva je základní podmínkou prosperity. Komise představila souhrnnou strategii s cílem čelit novým problémům v této oblasti. Kdo by nechtěl mít i ve stáří dobré zdraví a zůstat co nejdéle aktivní? V době neustálých změn to však není samozřejmostí. Evropské zdravotnictví se musí vyrovnat s problémy, jež představuje zejména stárnutí obyvatelstva, nerovná situace v jednotlivých zemích, migrace, mobilita zdravotníků i pacientů, rizika pandemií a bioterorismu, globalizace či změna klimatu. V reakci na tyto naléhavé otázky představila Komise souhrnnou strategii v oblasti zdraví. V bílé knize s názvem "Společně pro zdraví: strategický přístup EU na období 2008-2013" navrhla strategické směry a opatření s cílem nalézt řešení na úrovni unie.

Veřejná konzultace požaduje lepší prosazování stávajícího pracovního práva

24. října 2007 - Evropská komise představila výsledky veřejné konzultace o přizpůsobení pracovního práva současnému světu práce. Konzultace byla velmi úspěšná. Nejrůznější zúčastněné strany z EU-27 a dalších zemí zaslaly více než 450 stanovisek. I přes odlišné názory výsledky zdůrazňují, že pracovní právo je zásadní pro řízení pracovní síly EU a pro zajištění pocitu jistoty pracovníků. Mnoho odpovědí podtrhuje zejména nutnost stávající pracovní právo ve všech členských státech plně provádět a dosáhnout dohody v aktuálních otázkách, jako například u návrhů ohledně pracovníků dočasně najímaných přes agentury a u přezkumu směrnice o pracovní době. Z reakcí dále vyplývá, že proces národních reforem v rámci strategie EU pro růst a zaměstnanost a jednotný přístup k rozvíjení a provádění zásad založených na flexikuritě představují nejlepší cestu vpřed.

Komise zintenzívnila boj proti práci načerno

24. října 2007 - Jak uvádí právě zveřejněná zpráva Evropské komise, zůstává práce načerno v Evropě velkým problémem. Poškozuje šance Evropské unie splnit cíle vyšší zaměstnanosti, lepších pracovních míst a vyššího růstu. Zpráva označuje hlavní důvody existence šedé ekonomiky, uvádí účinné metody jak ji omezit a navrhuje řadu konkrétních kroků na úrovni EU členských států. Nové údaje z průzkumu Eurobarometru, který k tomuto citlivému tématu provedl poprvé průzkum v celoevropském měřítku, potvrzují, že práce načerno je rozšířená v celé Evropské unii.

Komise vydává první zprávu o udržitelném rozvoji

24. října 2007 - EU i členské státy přesouvají těžiště své politiky k dlouhodobé udržitelnosti. Sílí soulad mezi dlouhodobější strategií EU pro udržitelný rozvoj a Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost. Avšak k dosažení požadovaných výsledků je zapotřebí výrazně zvýšit úsilí o změnu přetrvávajících neudržitelných trendů. Takové jsou hlavní závěry první zprávy Komise o pokroku obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj přijaté v červnu 2006. Jde o dlouhodobou strategii, která doplňuje střednědobý přístup obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Zpráva potvrzuje, že Evropa musí realizovat svou politiku v oblasti změn klimatu a výrazně zvýšit využití energie z alternativních zdrojů, rozhodněji prosazovat dopravu šetrnou k životnímu prostředí, více usilovat o zastavení ztráty biodiverzity a zůstat hlavní silou v boji proti chudobě.

EU se příští rok soustředí na hlavní otázky globalizace

24. října 2007 - Pracovní program na rok 2008 se zabývá nejaktuálnějšími otázkami dneška - růst a pracovní místa, změna klimatu, energetika, migrace, rozšíření. Komise, jako výkonný orgán EU, bude provádět svůj pracovní program, který byl vytvořen po podrobných diskuzích mezi jednotlivými orgány EU. Týká se mnoha témat, o kterých se diskutovalo během debaty o globalizaci na lisabonském summitu. Ve snaze zvýšit celkovou transparentnost pro Evropany bude každá iniciativa, která je v programu uvedena, stručně a srozumitelně popsána.

Globalizace jako příležitost - Pracovní program Komise na rok 2008

23. října 2007 - Evropská komise přijala svůj pracovní program na rok 2008. Vyplývá z něj, že Komise se bude soustředit na hlavní politiky pro problematiku globalizace: uvádí klíčové strategické priority, jež Komise hodlá v roce 2008 přijmout, a stanoví další oblasti, na něž se Komise během příštího roku zaměří. Pracovní program na rok 2008 představuje ucelený přístup, jehož cílem je, aby Evropa plnila očekávání občanů týkající se budoucnosti. Věnuje se mnoha nejnaléhavějším otázkám dnešní doby, jako jsou růst a zaměstnanost, změny klimatu, energie, migrace či rozšíření. Pracovní program byl vytvořen na základě podrobných jednání s ostatními institucemi a přebírá mnohá z témat, o nichž se nedávno hovořilo v rámci diskuzí o globalizaci na neformálním zasedání Evropské rady v Lisabonu.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení získal Salih Mahmoud Osman
25. října 2007 - Nositelem Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení se stal súdánský právní zástupce obětí porušování lidských práv Salih Mahnoud Osman. Pan Osman pracuje pro Súdánskou organizaci proti mučení Torture a zdarma poskytuje právní služby osobám, které se staly oběťmi súdánské občanské války a porušování lidských práv. O udělení ceny rozhodli předsedové europoslaneckých klubů, tzv. Konference předsedů, na probíhajícím plenárním zasedání EP ve Štrasburku. Salih Mahmoud Osman cenu obdrží 11. prosince na slavnostním zasedání v rámci plenárního zasedání Parlamentu ve Štrasburku. Cena je dotována částkou 50 000 eur.

Evropský parlament poprvé udělil filmovou cenu LUX

24. října 2007 - Cenu získal snímek německo-turecké koprodukce "Auf der anderen Seite" režiséra Fatiha Akina. Cenu převzala herečka Hanna Schygulla. Dalšími dvěma soutěžními filmy byl snímek "4 luni, 3 saptamini si 2 zile", rumunského režiséra Cristiana Mungiua, který představil koproducent Philippe Avril, a film "Belle toujours" režiséra Manoela de Oliveiry. Filmy byly promítány v Evropském parlamentu od 1. do 18. října a porotu tvořili poslanci, kteří shlédli všechny tři filmy. Trofej, inspirovaná babylonskou věží, která představuje vizuální identitu ceny LUX, je z dílny belgické umělkyně Jocelyne Coster.

Reformní smlouva - velký úspěch pro Evropský parlament

22. října 2007 - Hans-Gert Pöttering přivítal přijetí reformní smlouvy na neformálním setkání v Lisabonu jako "velký úspěch pro Evropský parlament, vítězství pro Evropskou unii a všechy její občany". Předseda EP také přivítal, že byl přijat návrh na počet křesel v Evropském parlamentu, který předložil sám Parlament. Také další zástupci EP, Elmar Brok, Enrique Barón Crespo and Andrew Duff, přivítali přijetí smlouvy.

RADA

Summit EU-Rusko: spolupráce pokračuje

Na 20. summitu EU a Ruska, který se konal 26. října, vyjádřili představitelé obou stran spokojenost s pokrokem v realizaci čtyř tzv. společných prostorů spolupráce - společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru výzkumu, vzdělávání a kultury a společného prostoru vnější bezpečnosti. Na pořadu jednání byly rovněž otázky mezinárodní politiky týkající se Kosova, Blízkého východu, Íránu, Gruzie, Moldavska, Barmy a Afghánistánu.
Zveřejněno 31.10.2007 v 13:39 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

  Mapa